BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,396
 
Regulamin zjeżdżalni
 

REGULAMIN
bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni wodnej w Parku Wodnym „Relax” w Świdwinie.

Uwaga!!!
• Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 10 roku życia.
• Podczas zjazdu w rurze może się znajdować tylko jedna osoba.
• W razie niesprawności sterownika zjeżdżalni, zjazd rurą może się odbywać tylko w odstępach 50-cio sekundowych.
• Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących do zjeżdżalni używając istniejących poręczy i uchwytów.

1. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.
2. Należy wizualnie sprawdzić czy w rurze płynie woda.
3. Obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni (kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu).
4. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i wykonać pół kroku do przodu, wchodząc do rury,
- zająć właściwą pozycję w rurze tj. położyć się na plecach, głową w kierunku pomostu startowego (nogami w kierunku jazdy),
- lekko odepchnąć się od bocznych ścian rury lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, leżąc wyłącznie na plecach,
- przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu, w porę wyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
- po zakończeniu zjazdu natychmiast opuścić lądowisko,
- wszelkie zderzenia z poprzednikiem zjazdu lub zauważone usterki w rurze natychmiast zgłosić ratownikowi.

                                                                      Dyrektor Parku Wodnego „Relax”
                                                                                     w Świdwinie