BIP
Licznik odwiedzin: 2,040,012
 
Zasady wejścia i korzystania z siłowni
 

ZASADY WEJŚCIA I KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

PARKU WODNEGO RELAX (obowiązują od 1.10.2011r.)

 

1. Korzystać z siłowni (w godzinach jej funkcjonowania) można tylko po wykupieniu biletu jednorazowego lub opłaceniu karty użytkownika, ważnej 1 m-c. Aby uzyskać kartę użytkownika, należy dostarczyć do sekretariatu Parku  podpisane na odwrocie zdjęcie. Karta użytkownika z załączonym  zdjęciem  użytkownika będzie przechowywana w szatni Parku Wodnego Relax.

 

2. Karta użytkownika uprawnia do skorzystania z siłowni 1 raz dziennie w danym (opłaconym) miesiącu w dniach jej funkcjonowania.

 

3. W przypadku opłacenia karty użytkownika i chęci ponownego skorzystania z siłowni w tym samym dniu, obowiązuje wykupienie dodatkowo biletu jednorazowego.

 

4. Przed każdym wejściem do siłowni obowiązuje zgłoszenie takiego zamiaru pracownicy szatni. Pracownica, po sprzedaży biletu jednorazowego lub sprawdzeniu ważności karty użytkownika, wpuszcza osobiście (w przypadku  wejść w godz. 8-14 w dni powszednie na podstawie osobnego pozwolenia) daną osobę do siłowni lub wręcza jej specjalny żeton, który należy przekazać instruktorowi dyżurnemu w przypadku wejść w dniach i godzinach takiego dyżuru.

 

5. Przebywanie w siłowni jest możliwe tylko po spełnieniu powyższych warunków.  

 

6. Dyrektor i upoważnieni pracownicy Parku mogą w każdej chwili skontrolować osoby przebywające w siłowni pod kątem ich uprawnienia do korzystania.

 

7. Stwierdzenie przebywania w siłowni osób nieuprawnionych, będzie skutkowało pociągnięciem ich do odpowiedzialności finansowej i karnej oraz zakazem korzystania z siłowni w przyszłości.

Takie same konsekwencje będą wyciągane w stosunku do osób, które wpuszczą do siłowni od wewnątrz osoby do tego nieuprawnione.

 

8. W dniach dyżuru  instruktora, przebywanie w siłowni po zakończeniu jego pracy, jest zabronione.

 

9. Korzystanie z siłowni bez opieki instruktora Parku, na własną odpowiedzialność,  jest możliwe tylko w dni powszednie w godz. 8-14 po uzyskaniu stosownego pozwolenia wydanego przez Dyrektora Parku na podstawie wniosku i oświadczenia potencjalnego użytkownika, składanego w sekretariacie Parku.   Z możliwości tej mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

 

10. Stwierdzenie przypadków kradzieży, dewastacji pomieszczeń lub sprzętu,  spowoduje zlikwidowanie możliwości korzystania z siłowni (na własną odpowiedzialność) bez opieki instruktora dyżurnego.

 

 

                                                                                  Dyrektor Parku Wodnego Relax

                                                                                                 w Świdwinie