BIP
Licznik odwiedzin: 1,951,333
 
Instruktor sportów siłowych
 

PARK WODNY „RELAX”
ORAZ AKADEMIA AKTYWNOŚCI „ANIMUS”
W ŚWIDWINIE


ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI
RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ

SPORTY SIŁOWE - FITNESSWARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:


- posiadanie minimum średniego wykształcenia;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.
PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE NADAWANE PRZEZ MINISTRA SPORTU

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT:
www.akademiaanimus.pl
Albert FRĄCZYK
tel.: 600 884 310, e-mail:  albertfr@wp.pl


Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: albertfr@wp.pl
Druk zgłoszenia do pobrania ze strony: www.akademiaanimus.pl

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

O terminie rozpoczęcia szkolenia wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SOBOTY I NIEDZIELE
NA OBIEKTACH  PARKU WODNEGO „RELAX” W ŚWIDWINIE

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie minimum 10 zgłoszeń