BIP
Licznik odwiedzin: 1,951,302
 
instruktor nauki pływania
 

PARK WODNY „RELAX”
ORAZ AKADEMIA AKTYWNOŚCI „ANIMUS”
W ŚWIDWINIE

ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI
RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ

NAUKA PŁYWANIA


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

- posiadanie minimum średniego wykształcenia;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na pływalni;
- zaliczenie egzaminu wstępnego polegającego na wykazaniu się umiejętnością pływania co najmniej 3 stylami pływackimi (dowolny - kraul, klasyczny-żabka, kraul na grzbiecie);

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE NADAWANE PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SPORTU

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT:
www.akademiaanimus.pl

Albert FRĄCZYK
tel.: 600 884 310, e-mail: albertfr@wp.pl

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: albertfr@wp.pl
Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie www.akademiaanimus.pl , zakładka; kurs instruktorów pływania.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

 po zgłoszeniu się minimum 10 kandydatów;
O terminie rozpoczęcia szkolenia wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SOBOTY I NIEDZIELE W PARKU WODNYM „RELAX” W ŚWIDWINIE

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie minimum 10 zgłoszeń