BIP
Licznik odwiedzin: 1,805,568
 
Regulamin pływalni dla grup zorganizowanych
 
Regulamin  korzystania  z obiektu  przez  grupy zorganizowane.


1. Przed wejściem i rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z Regulaminem Ogólnym Pływalni Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie.

2. W celu stworzenia grupom  zorganizowanym  warunków  bezpiecznego i  przyjemnego spędzenia  czasu  w naszym  Obiekcie,  nieodzowne jest zapewnienie ze  strony organizatora grupy właściwej opieki i  nadzoru  przez upoważnionych  do  tego  wychowawców  lub  opiekunów.

3. Jeden opiekun  powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą  nie więcej niż 15 osób.
W grupach  przedszkolnych jeden  opiekun sprawuje opiekę nad  grupą liczącą nie  więcej niż 10 dzieci.     
W odniesieniu do grup  osób niepełnosprawnych liczba  opiekunów zależna jest od stanu   upośledzenia  zdrowia  podopiecznych.

4. Dla grup zorganizowanych, realizujących cykliczne zajęcia pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego, liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela prowadzącego zajęcia wynika z paragrafu 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. z 2017r. poz. 703).

5. Grupa  przedszkolna powinna korzystać przede wszystkim z brodzika przeznaczonego dla  dzieci przedszkolnych . Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników
wodnych oraz zjeżdżalni w hali basenowej może mieć miejsce wyłącznie pod  stałą opieką  osób dorosłych.

6. W czasie  stałego pobytu na terenie Parku  Wodnego  „RELAX” opiekunowie obowiązani
są dopilnować by uczestnicy  grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali  i nie niszczyli urządzeń oraz mienia  znajdującego się na terenie obiektu.

7. Opiekunowie grup wchodzą na  halę  bezpłatnie.

8. Opiekunowie obowiązani są przebrać się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy (tj. koszulka, spodenki, klapki lub boso) i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

9. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

a) wprowadzenie grupy do holu głównego Parku Wodnego „RELAX”  i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do  szatni,
b) załatwienie w kasach wszystkich formalności związanych z wykupem biletu grupowego oraz poborem pasków z kluczykami od szafek odzieżowych,
c) przekazanie pasków  z   kluczykami uczestnikom  grupy  i  pouczenie  o  sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczykami,
d) wprowadzenie grup do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży i butów w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
e) przeprowadzenie grup z szatni do pomieszczeń natryskowych i sanitariatów,
f) dopilnowanie umycia mydłem całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami, wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwracanie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu  w hali basenowej,
g) zgłoszenie najbliższemu ratownikowi faktu wprowadzenia  grupy do hali basenowej,
h) kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania porządku,
i) zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów po upływie wyznaczonego czasu pobytu,
j) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenu,
k) dopilnowanie opróżnienia i zamknięcia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych,
l) zebranie od uczestników grupy pasków z kluczykami od szafek  odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Parku Wodnego „RELAX”,
m) wyprowadzenie grupy do holu głównego  Obiektu,
n) rozliczenie się w kasie Parku Wodnego  „RELAX” z czasu pobytu grupy na Obiekcie. 

Dyrektor Parku Wodnego „Relax”
w Świdwinie