BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,434
 
O nas
 

Images: logo-kolko.jpg Nagroda

Park Wodny „Relax” w Świdwinie jest Samorządowym Zakładem

Budżetowym Miasta Świdwin.

Park Wodny działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).                                      
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
5. Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr XXXVI/288/01 z dnia 25 października 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie.
6. Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie. 

Rozpoczęcie działalności – rok 2002. Przedmiotem działania PW „Relax” jest prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i współpraca z podmiotami zajmującymi się różnymi formami rehabilitacji zdrowotnej oraz administrowanie obiektami będącymi w jego zarządzie.


W skład PW „Relax” wchodzą następujące obiekty:

• wielozadaniowa kryta pływalnia
• budynek biurowo - usługowo - handlowy przy ul. 3-go Marca 50
• sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
• stadion miejski (płyta główna, płyta zapasowa, korty tenisowe)
• kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012
• skatepark

Kierownictwo Parku Wodnego „Relax”:

• Dyrektor
Justyna Wardeńska
tel. 094 365 7273  kom. 507 180 141   e-mail: info@wodnyrelax.pl

• Gł. Księgowa
Anna Raulin
tel. 094 365 7273  wewn. 22      e-mail: info@wodnyrelax.pl

• Kierownik
mgr inż. Tadeusz Jakubowski  
tel. 094 365 7273  wewn. 13     kom. 501726156     e-mail: technika@wodnyrelax.pl