BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,401
 
Regulamin kręgielni
 

REGULAMIN  KRĘGIELNI

1. Regulamin niniejszy  określa zasady korzystania z kręgielni bowlingowej.
2. Z torów kręgielni korzystać można wyłącznie w sposób przewidziany Regulaminem.
3. Gra odbywa się w następujących systemach:
- system meczowy (jedna gra – seria)
- system godzinowy (jedna godzina gry)
4. Rezerwacji toru dokonuje się osobiście lub telefonicznie. W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się na 5 min przed zarezerwowanym czasem. Przybycie po ustalonym czasie powoduje zwolnienie rezerwacji.
5. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest założyć odpowiednie obuwie sportowe.
6. Kule należy toczyć. Zabrania się używania kul do celów innych niż gra, w szczególności rzucania nimi oraz odkładania poza wyznaczone miejsce.
7. Zabrania się wchodzenia na rozbieg z napojami, jedzeniem i papierosami (obowiązuje zakaz palenia w całym obiekcie). Wszelka konsumpcja odbywa się wyłącznie przy stoliku usytuowanym przy każdym z torów.
8. Przed wykonaniem rzutu (toczenia) należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. W przypadku wykonania rzutu (toczenia) na nieprzygotowany tor lub prowadzenia gry przy wyłączonym torze, gracz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. W przypadku niezapłacenia kary niezwłocznie po wezwaniu przez obsługę kręgielni, tor zostaje wyłączony z wykonaniem prawa potrącenia kary za grę.
9. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, utknięcia kręgli w rynnie lub złego naliczenia punktów należy wezwać obsługę kręgielni. Zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki.
10. Po zakończeniu gry należy niezwłocznie opuścić tor udostępniając go następnym oczekującym na grę.
11. Dzieci w wieku od 4 – 10 lat mogą prowadzić grę pod opieką osób dorosłych. W tym przypadku osoby dorosłe nie mogą korzystać z zajętych przez dzieci torów.
12. Zabrania się osobom w stanie nietrzeźwości przebywania na rozbiegu torów i prowadzenia gry. W  przypadku nie zastosowania się do powyższego, pracownicy ochrony upoważnieni są do usunięcia osoby z obiektu kręgielni.
13. Z wszelkimi wątpliwościami i uwagami związanymi z działaniem kręgielni należy zwracać się do obsługi.
14. Opłata za korzystanie z kręgielni  zgodnie z cennikiem Parku Wodnego „Relax”.

 

                                                                        Dyrektor Parku Wodnego „Relax”
                                                                                       w Świdwinie