BIP
Licznik odwiedzin: 2,183,456
 
Informacja - Orlik 2012
 
dodane dn. 02 września 2009

W m-cu czerwcu bieżącego roku, Urząd Miasta przekazał Parkowi Wodnemu „Relax” administrowanie kompleksem boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”. Natychmiast po tym fakcie przystąpiliśmy do opracowania programu działania i harmonogramu zajęć na najbliższe tygodnie oraz zbliżające się wakacje.   

Najważniejsze cele jakie postawiono tego typu obiektom, a więc:

· udostępnienie, głównie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej;

· propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu;

· upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

· preselekcje wśród dzieci z klas najmłodszych do sportu młodzieżowego;

· budowanie prawidłowych więzi i zachowań społecznych poprzez udział w rywalizacji sportowej;

realizujemy poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych w możliwie szerokiej gamie dyscyplin sportu. Animatorzy sportu: Grażyna Hołojuch, Joanna Kosińska i Łukasz Goźliński we współpracy i pod kierunkiem trenera środowiskowego Kazimierza Cieślaka, prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne w takich dyscyplinach jak piłka nożna, siatkówka i koszykówka. W celu dostosowania obiektu do aktualnych potrzeb postanowiliśmy wykonać dodatkowo następujące prace (część już wykonano):

· ustawienie trybuny dla kibiców  przed płytą główną obiektu na podbudowie z polbruku;

· zamontowanie dodatkowych koszy z regulowaną wysokością;

· wyposażenie obiektu w sprzęt nagłaśniający;

· urządzenie pomieszczenia trenera i gospodarza obiektu oraz magazynu na sprzęt sportowy;

· doposażenie wypożyczalni w brakujący sprzęt sportowy;

· wykonanie tablic informacyjnych;

· wykonanie 15 stanowisk dla rowerów.

W pracach tych oprócz w/w pracowników Parku Wodnego oraz gospodarzy obiektu: Waldemara Ratajewskiego i Edmunda Połomskiego, który szczególnie duży wkład wniósł w urządzanie pomieszczeń, uczestniczyły i uczestniczą także współpracujące z nami osoby bezinteresowne. Należy podkreślić duże zaangażowanie i pomoc udzielaną nam przez pracownika Urzędu Miasta  p. Zbigniewa Hodowańca. Większość prac wykonujemy sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu umiejętności pracowników „Orlika” aby jak najbardziej zminimalizować koszty. Bardzo dobrze układa się współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół Rolniczych posiadającego podobny obiekt. Prace konserwacyjne obu obiektów  w przyszłości będą wykonywane na zasadzie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz sprzętu.

Po wykonaniu w/w prac zamierzamy wspólnie z Koszalińskim Związkiem Piłki Nożnej stworzyć Świdwińską Ligę Piłki Nożnej „Orlik 2012”.

Dzieci i młodzież ze świdwińskich szkół, w ramach realizacji kalendarza imprez Parku Wodnego „Relax”, przystąpią jak co roku do rywalizacji w Jesiennej Lidze Piłki Nożnej w 4 kategoriach wiekowych. Przy ścisłej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego ze szkół podstawowych przeprowadzimy nabór do szkółek sportowych (dla klas najmłodszych) piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.

Nowością w naszych planach jest zainicjowanie rodzinnych zajęć sportowych dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które będą się odbywać w sobotnie przedpołudnia.

Po 3-miesięcznym okresie działania „Orlika” w Świdwinie zauważamy duże zainteresowanie obiektem.  Należy stwierdzić, że użytkownicy obiektu, głównie dzieci i młodzież, w większości przypadków w kulturalny sposób spędzają swój wolny czas. Będziemy jednak dążyć do tego aby w świadomości użytkowników obiektu wypracować takie postawy, w wyniku których bezpłatne korzystanie z kompleksu mobilizować będzie do jeszcze większej kultury osobistej oraz dbania o obiekt tak aby służył społeczeństwu jak najdłużej.